Jokinen, T. (2015) ”’Ei voi olla taiteilija olematta ihminen’: Gustaf Nyströmin kytköksiä aikansa kuvataiteeseen”, Tahiti, 5(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85558 (Viitattu: 29toukokuuta2020).