Sjöroos, M. (2015) ”Muotoilukuratointi uuden edessä”, Tahiti, 5(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85560 (Viitattu: 2kesäkuuta2023).