Rastenberger, A.-K. (2015) ”Tietoa, valtaa ja toimintaa: Suomalaisen valokuvataiteen kansainvälistyminen: Käsitteiden kautta järjestyvä valokuvataiteen kenttä”, Tahiti, 5(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85562 (Viitattu: 7elokuuta2020).