Tihinen, J.-H. (2015) ”Perustutkimusta vaivaa säästämättä”, Tahiti, 5(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85563 (Viitattu: 16heinäkuuta2024).