Lukkarinen, V. (2015) ”Valokuva on”, Tahiti, 5(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85566 (Viitattu: 29toukokuuta2020).