Hiekkanen, M. (2015) ”Keskiajan arvoituksellinen kuvamaailma avautuu: Suomen kivikirkkojen rakentajamaalaukset perusteellisen ja korkealaatuisen tutkimuksen valossa”, Tahiti, 5(2). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85580 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).