Kuuva, S. ja Kähkönen, S. (2016) ”Kulttuuriympäristö kuvissa ja mielikuvissa”, Tahiti, 6(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85599 (Viitattu: 30toukokuuta2020).