Luukkanen-Hirvikoski, T. (2016) ”Yritysten taidekokoelmat Suomessa: Keräilypolitiikat, taiteen esittämisen käytännöt ja merkitykset elinkeinoelämässä”, Tahiti, 6(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85609 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).