Mäkelä, P. (2016) ”Kirkonrakentajasuku Rijf. Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta kustavilaisen aikakauden Suomessa”, Tahiti, 6(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85610 (Viitattu: 26toukokuuta2020).