Heikkilä, T. (2016) ”Suomen maisemakuvasto”, Tahiti, 6(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85611 (Viitattu: 7elokuuta2020).