Home, M. (2016) ”Abstraktin ekspressionismin syntysijoilla: Eino Ruutsalo New Yorkissa 1949–1952”, Tahiti, 6(2). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85615 (Viitattu: 7elokuuta2020).