Hiekkanen, M. (2016) ”Idealismista realismiin: Suomen luterilaisten kirkkojen alttaritauluista 1860-luvulta 1910-luvulle”, Tahiti, 6(3). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85632 (Viitattu: 26toukokuuta2020).