Andersson, F. (2016) ”Mellan norm och avvikelse i synlig kultur: piktoral, plastisk och ikono-plastisk retorik i bilder och mönster”, Tahiti, 6(4). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85646 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).