Hirvi-Ijäs, M. (2017) ”Tutkimuksia taiteilijuudesta”, Tahiti, 7(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85653 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).