Lundström, M.-S. (2019) ”’De sade att jag var den yngsta, en föregångare!’ : En biografi över konstnärinnan Ellen Thesleff”, Tahiti, 9(3), ss. 82–85. doi: 10.23995/tht.88667.