[1]
H. Hyvönen, ”Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen”, tht, vsk. 12, nro 2, ss. 112–123, touko 2022.