[1]
A. Waenerberg, ”Antroposofisen arkkitehtuurin avaimet”, tht, vsk. 12, nro 2, ss. 146–151, touko 2022.