[1]
F. Andersson, ”Att iscensätta det gemensamma: Representation, modalitet och komposition i Nordens arbetarkonst omkring 1950”, tht, vsk. 4, nro 2, kesä 2014.