Hyvönen, H. ”Digitaalisen Arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus Tietokoneavusteisen Arkkitehtuurin Kuvahistoriallisia Taustoja Koskevaan Tutkimukseen”. Tahiti, vsk. 12, nro 2, toukokuuta 2022, ss. 112-23, doi:10.23995/tht.115726.