Lundström, Marie-Sofie. ”’De sade att jag var den yngsta, en föregångare!’ : En biografi över konstnärinnan Ellen Thesleff”. Tahiti 9, no. 3 (joulukuuta 30, 2019): 82–85. Viitattu maaliskuuta 2, 2024. https://tahiti.journal.fi/article/view/88667.