1.
Hyvönen H. Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen. tht [Internet]. 25. toukokuuta 2022 [viitattu 3. heinäkuuta 2022];12(2):112-23. Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/115726