1.
Kokkinen N, Lahelma M. Fragmentoituvan taidemaailman haasteita ja mahdollisuuksia. tht [Internet]. 24. lokakuuta 2023 [viitattu 8. joulukuuta 2023];13(2):5-8. Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/137717