https://tahiti.journal.fi/issue/feed Tahiti 2019-01-22T12:09:03+02:00 Roni Grén roni.gren@utu.fi Open Journal Systems <p><em>Tahiti</em> on Taidehistorian seuran julkaisema tieteellinen aikakausjulkaisu, joka ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa. Lehteä julkaisee Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria. <em>Tahiti</em>&nbsp;toimii avoimena tieteellisenä taidehistorian alan julkaisufoorumina.</p> https://tahiti.journal.fi/article/view/77448 Taidehistorian seuran kuulumisia 2019-01-22T12:09:03+02:00 Susanna Aaltonen roni.gren@utu.fi <p>Pääkirjoitus</p> 2018-12-29T14:39:48+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77449 Suomalaisen tarinan saksalaisvenäläinen säie: Tyko Sallisen kansankuva ja primitivismi 2019-01-22T12:08:58+02:00 Timo Huusko roni.gren@utu.fi <p>Käsittelin artikkelissani Tyko Sallisen (1879-1955) henkilökuvia ja niiden suhdetta Saksan ja Venäjän modernin taiteen pyrkimyksiin. Halusin selvittää, millä tavalla Sallisen 1910-luvun jälkipuolella maalaamissa kansankuvissa ilmennyt arkaaisuuden tavoittelu ja alkukantaisen primitiiviseksi koettu ilmaisu on yhteydessä vastaaviin ilmiöihin Saksassa ja Venäjällä. Sallisen aiempi leimaaminen erityisesti kansalliseksi taiteilijaksi oli pääasiallinen syy siihen, miksi venäläisen Natalia Gontsharovan ja saksalaisen <em>Der Blaue Reiter</em> –ryhmän pyrkimysten ja Sallisen taiteen vastaavuus näytti tutkimisen arvoiselta. Artikkelissani osoitin, että Sallisen taiteessa on samankaltaisia tunneilmaisun primitiivisyyttä ja hartautta korostavia piirteitä sekä kertomuksellisuutta kuin Natalia Gontsharovan niin sanotussa uusprimitivismissä. Molemmat ovat käyttäneet taiteessaan myös kansallisesti luonteenomaisiksi oletettuja väriyhdistelmiä, vaikka molempien taidetta yhdistää tunnevaikutusta luovien tyylikeinojen omaksuminen Ranskan modernista taiteesta. Vuonna 1912 julkaistun <em>Der Blaue Reiterin</em> almanakan kirjoitukset ja varsinkin saksalaisen Franz Marcin vaatimus saada taiteella välitön yhteys ’kansaan’ limittyvät myös siihen alkuperäisyyden hakemiseen, mitä Sallinen tavoitteli.</p> 2018-12-29T14:40:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77450 Kokemuksia taidehistorian opiskelijoiden ja taidemuseon yhteistyöstä: Otto W. Furuhjelmin kokoelma 2019-01-22T12:08:53+02:00 Hanna Kivelä roni.gren@utu.fi Anna Vuolanto roni.gren@utu.fi <p>Katsaus Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen ja Helsingin kaupungin taidemuseon yhteistyöhön Otto W. Furuhjelmin kokoelman parissa.</p> 2018-12-29T14:41:07+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77451 Arts and Crafts -liikkeen muotoilijat välittäjinä 2019-01-22T12:08:49+02:00 Juha Ågren roni.gren@utu.fi <p>Katsaus Arts and Crafts -liikkeen muotoilijoiden teksteihin tuotannon ja markkinoinnin näkökulmasta.</p> 2018-12-29T14:41:41+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77452 Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939 2019-01-22T12:08:44+02:00 Marja Tuominen roni.gren@utu.fi <p>Arvio Hanna Kempin väitöskirjasta "Kielletty kupoli, avattu alttari:&nbsp;Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta&nbsp;kirkkoarkkitehtuurista 1918–1939".</p> 2018-12-29T14:42:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77453 Drömmen som gick i kras. Väitös Alvar Aallon keskustasuunnitelmasta Helsinkiin 2019-01-22T12:08:39+02:00 Teppo Jokinen roni.gren@utu.fi <p>Arvio Eva Johanssonin väitöskirjasta "Drömmen som gick i kras. Alvar&nbsp;Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972.&nbsp;Bakgrund, utveckling och bemötande i en samtida&nbsp;kontext".</p> 2018-12-29T14:42:42+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77454 Kuva uuden ajan alun eurooppalaisista kulttuuriverkostoista täsmentyy kirjansidostutkimuksen avulla 2019-01-22T12:08:34+02:00 Hanna Pirinen roni.gren@utu.fi <p>Arvio Liia Rebanen väitöskirjasta "Lvcrec – Venus – Ivditt. Tallinner.&nbsp;Bucheinbände zu Beginn der frühen Neuzeit.&nbsp;Buchbinder, Einwirkungen und Verzierungen".</p> 2018-12-29T14:43:16+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77455 Kolme tutkielmaa sukupuolesta: Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa 2019-01-22T12:08:29+02:00 Asta Kihlman roni.gren@utu.fi <p>Lektio</p> 2018-12-29T14:43:48+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tahiti.journal.fi/article/view/77456 Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Art 2019-01-22T12:08:24+02:00 Minna Hamrin roni.gren@utu.fi <p>Lectio</p> 2018-12-29T14:44:16+02:00 ##submission.copyrightStatement##