Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944

  • Kerstin Wickman

Abstrakti

1930-talet var en brytningstid mellan modernism och traditionalism. I Sverige avgick modernismen med segern. Det ledde även till en radikal förändring av form-, konsthantverks- och designutbildningen på Tekniska skolan, som efter andra världskriget döptes om till Konstfackskolan. Gregor Paulsson, Svenska Slöjdföreningens direktör och den som drivit igenom Stockholmsuställningen och funktionalismen 1930, är också den som tillsammans med en liten grupp personer skriver det nya utbildningsprogrammet för Konstfackskolan. Idéerna hämtade han till stor del från Weimarrepublikens Bauhausskola. 

Osasto
Kentältä & arkistosta
Julkaistu
loka 30, 2021
Viittaaminen
Wickman, K. (2021). Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944. Tahiti, 11(1), 84–91. https://doi.org/10.23995/tht.111928