Kirjoituskutsut

 

YLEINEN

Tahitiin voi jatkuvasti ehdottaa artikkeleita julkaistavaksi mistä tahansa taidehistorian alaan liittyvästä aiheesta suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeleista voi olla yhteydessä lehden toimitukseen, vaikka ne olisivat vasta kehitteillä.

Jos haluat mukaan lehden seuraavaan teemoittelemattomaan numeroon, lähetä tekstisi sähköpostitse lehden päätoimittajille Nina Kokkiselle ja Riikka Niemelälle (tahitipaatoimittajat@gmail.com). Tieteellisten artikkelien maksimipituus on 40000 merkkiä, muiden tekstien n. 20000 merkkiä. Tekstit tulee lähettää .doc- tai .docx-formaatissa ja artikkelien tulee olla ennalta julkaisemattomia. Lisäohjeita kirjoittajille ja tarkempia tietoja toimitusprosessista osoitteesta: https://tahiti.journal.fi/about/submissions