Kirjoituskutsut

Tahitiin voi jatkuvasti ehdottaa artikkeleita julkaistavaksi mistä tahansa taidehistorian alaan liittyvästä aiheesta. Ole yhteydessä artikkeliasi tai artikkeli-ideaasi koskien julkaisun päätoimittaja Roni Gréniin (roni.gren@utu.fi) tai toimitussihteeri Linda Leskiseen (linda.leskinen@helsinki.fi).

 

Voimassa olevat teemoitellut kirjoituskutsut:

 
LUONTO
Tahiti-lehden teemanumero
 
Taidehistorian seuran julkaisema Tahiti-verkkojulkaisu kutsuu kirjoittajia loppuvuodesta 2019 ilmestyvään teemanumeroon, joka tarkastelee taiteen ja sen tutkimuksen suhteita luontoon ja luonnontieteisiin
 
Numeroon tarjottavat artikkelit ja kirjoitukset voivat tarkastella esimerkiksi miten elävä luonto tai orgaaniset muodot ovat vaikuttaneet kuvataiteen ja arkkitehtuurin aiheisiin, estetiikkaan tai materiaaleihin? Millä tavoin eläimiä, kasveja tai muuta luontoa on eri aikakausina esitetty? Millaisia biologisia käsitteitä tai prosesseja taiteeseen liittyy? Mikä on kuvataiteen suhde ekologisiin ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin? Miten taidehistorian tutkimus voi lisätä ymmärrystä luonnon havaitsemisen ja tulkitsemisen tavoista tai ihmisen suhteesta ympäristöön? Millaisia näkökulmia taiteentutkimuksella on tuotavanaan nykyiseen eläin- tai ympäristöntutkimuksen kenttään, joka on joutunut myös arvioimaan uudelleen omat humanistiset lähtökohtansa?
 
Tieteellisten artikkelien laajuus on noin 15–20 liuskaa (enintään 40 000 merkkiä), muiden kirjoitusten, kuten katsausten tai kirja-arvostelujen noin 2–10 liuskaa (enintään 20 000 merkkiä). Tekstejä voi tarjota sekä suomeksi että ruotsiksi. Yksityiskohtaisemmat ohjeet kirjoittajille löytyvät osoitteesta https://tahiti.journal.fi/about/submissions.
 
Lähetä ehdotus artikkeliksi teemanumeron toimittajille Roni Grénille (roni.gren@utu.fi) tai Riikka Niemelälle (rilini@utu.fi). Valmis artikkeli tulee toimittaa viimeistään 10.3.2019 mennessä.