Kirjoituskutsut

TEEMANUMERO: FRAGMENTAARISUUS JA HALLINTA

Etsimme kirjoittajia Tahiti – taidehistoria tieteenä -lehden teemanumeroon, jossa tarkastellaan fragmentaarisuuden ja sen hallinnan ilmentymiä taiteen kentällä. Viime aikoina on puhuttu ahkerasti nykyhetken fragmentaarisuudesta ja yhtenäiskulttuurin murenemisesta. Globalisaatio, siirtolaisuus, monikulttuurisuus, sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuus sekä institutionalisoitujen uskontojen heikentyminen ovat esimerkkejä ilmiöistä, joiden on nähty hajottavan totuttuja rakenteita ja maailmankuvia. Nykyhetkeä onkin kuvattu “postnormaalina aikana”. Sitä luonnehtii epävarmuus, kaaos ja näkökulmien moninaisuus, jota pyritään myös suitsimaan ja hallitsemaan muun muassa entistä tiukempia rajoja vetämällä ja uudenlaisia narratiiveja rakentamalla. Taiteen ja filosofian keskusteluissa fragmentti ja fragmentaarisuus ovat kuitenkin olleet jo pitkään keskeisiä käsitteitä. Vuonna 1994 ilmestyneessä kirjassaan Body in Bits and Pieces taidehistorioitsija Linda Nochlin määritti fragmentin moderniteetin keskeiseksi metaforaksi. Hänen mukaansa fragmentaarisuus voidaan nähdä vaarallisen ja torjuttavan ilmiön sijaan myös pysyvänä olotilana, jolla voi olla positiivisiakin merkityksiä. Yhtenäisyyden ja eheyden haikailemisen sijaan fragmentin käsite voi kannustaa hajottamaan kuvaa menneisyydestä ja nykyhetkestä, jolloin sirpaleet voidaan asettaa uudenlaiseen valoon.

Fragmentaarisuus ja hallinta -teemanumerossa pureudumme näiden teemojen moninaisiin ilmentymiin taiteen ja sen tutkimuksen kentillä. Millaisia ajankohtaisia näkökulmia fragmentaarisuus ja sen hallinta tarjoavat taidehistorian tutkimukseen? Millä tavoin taiteen historiaa ja kaanoneita on koetettu yhtenäistää ja hallita? Entä mitä nykypäivän keskustelut moniarvoistumisesta ja -kulttuuristumisesta tarkoittavat taiteessa tai taiteen instituutioissa?

Teemanumero on osa rajoja ja rajojen ylityksiä taiteessa ja taiteentutkimuksessa tarkastelevaa trilogiaa ja se julkaistaan syksyllä 2023. Voit ehdottaa artikkelia lähettämällä otsikon ja abstraktin (enintään 1700 merkkiä) 12.6.2022 mennessä teemanumeron toimittajille Marja Lahelmalle (marja.lahelma@helsinki.fi) ja Nina Kokkiselle (nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi). Voit ehdottaa teemanumeroon myös vapaamuotoisempia puheenvuoroja sekä aiheeseen sopivia kirja-arvosteluja. Ehdotukset käsitellään viikolla 25. Huomioithan, että valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää toimittajille viimeistään helmikuussa 2023.

Vertaisarvioitujen artikkelin laajuus on enintään 40 000 merkkiä, muiden kirjoitusten (katsausartikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot) enintään 20 000 merkkiä. Ks. tarkempia ohjeita: https://tahiti.journal.fi/about/submissions.

*

TAHITI 1/2023

Teetkö tutkimusta, joka liittyy taiteen historiaan? Kaipaatko teksteillesi laadukasta ja avointa julkaisufoorumia? Taidehistorian Seura julkaisee Suomen ainoaa pääasiallisesti taidehistorian ja taiteen tutkimukseen keskittyvää, verkossa vapaasti saatavilla olevaa Tahiti-lehteä. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä, vertaisarvioinnin läpikäyviä artikkeleita, katsausartikkeleita, puheenvuoroja, kirja-arvioita ja taidehistoriaan liittyviä väitöslektioita. Tahitilla on tieteellisten julkaisujen Jufo 1 -julkaisuluokitus.

Jos haluat ehdottaa artikkelia lehden seuraavaan teemottomaan numeroon, lähetä käsikirjoituksesi 14.9.2022 (vertaisarvioidut artikkelit) tai 31.10.2022 (muut) mennessä sähköpostitse lehden päätoimittajille Riikka Niemelälle (rilini[a]utu.fi) ja Nina Kokkiselle (nina.kokkinen[a]stiftelsenabo.fi). Suunnitteilla olevista teksteistä voi olla yhteydessä jo aiemmin. Julkaistavien tekstien tulee olla aiemmin julkaisemattomia. Lisäohjeita ja tarkempia tietoja toimitusprosessista löytyy kirjoittajaohjeista.

YLEINEN

Tahitiin voi jatkuvasti ehdottaa artikkeleita julkaistavaksi mistä tahansa taidehistorian alaan liittyvästä aiheesta suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeleista voi olla yhteydessä lehden toimitukseen, vaikka ne olisivat vasta kehitteillä. Voit ehdottaa lehteen myös ideaa erikoisnumerosta.

Jos haluat mukaan lehden seuraavaan teemattomaan numeroon, lähetä käsikirjoituksesi sähköpostitse lehden päätoimittajille Riikka Niemelälle (rilini[a]utu.fi) ja Nina Kokkiselle (nina.kokkinen[a]utu.fi).