Kirjoituskutsut

 
Kirjoituskutsu alkuvuodesta 2025 julkaistavaan TAHITIIN

Teetkö tutkimusta, joka liittyy taidehistoriaan? Kaipaatko teksteillesi laadukasta ja avointa julkaisufoorumia? Taidehistorian seura julkaisee Suomen ainoaa pääasiallisesti taidehistorian ja taiteen tutkimukseen keskittyvää, verkossa vapaasti saatavilla olevaa Tahiti-lehteä!

Lehdessä julkaistaan tieteellisiä, vertaisarvioinnin läpikäyviä artikkeleita, katsausartikkeleita, puheenvuoroja, kirja-arvioita ja taidehistoriaan liittyviä väitöslektioita. Tahitilla on tieteellisten julkaisujen Jufo 1 -julkaisuluokitus.

Jos haluat mukaan lehden seuraavaan numeroon, lähetä käsikirjoituksesi 31.5.2024 (vertaisarvioidut artikkelit) tai 20.6.2024 (muut) mennessä sähköpostitse lehden päätoimittajille Katve-Kaisa Kontturille ja Marja Lahelmalle (taidehistoria.toimitus@gmail.com).
 Suunnitteilla olevista teksteistä voi mielellään olla yhteydessä jo aiemmin. Julkaistavien tekstien täytyy olla aiemmin julkaisemattomia. Lisäohjeita ja tarkempia tietoja toimitusprosessista löytyy Tahitin kirjoittajaohjeista.  
 
*  *  * 
 
Tahitiin voi jatkuvasti ehdottaa artikkeleita julkaistavaksi mistä tahansa taidehistorian alaan liittyvästä aiheesta suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeleista voi olla yhteydessä lehden toimitukseen, vaikka ne olisivat vasta kehitteillä.  Voit ehdottaa lehteen myös ideaa erikoisnumerosta.