Toimituskunta

 

PÄÄTOIMITTAJAT:

FT, dos. Katve-Kaisa Kontturi
FT, dos. Marja Lahelma
FT Ville Hakanen

taidehistoria.toimitus@gmail.com

 

TOIMITUSKUNTA 2024–2026:

FT, dos. Susanna Aaltosen väitöskirja käsitteli suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Hän on tutkinut laajasti muotoilua ja luennoinut muotoilun historiasta.

FT Ville Hakanen on postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa. Hakasen erikoisalaa ovat antiikin taide ja sen pitkä jälkivaikutus sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden teoria. Hän tutkii parhaillaan antiikin taiteen vaikutusta ihmiskuvaan Suomessa ja Pohjoismaissa 1700-luvun lopulta lähtien.

FT, TaM Nina Kokkinen työskentelee tutkijatohtorina Donner-instituutissa (Åbo Akademin säätiö). Hän on perehtynyt taiteen ja uskonnon välisiin kytköksiin, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taiteeseen sekä modernin ja sen jälkeisen taiteen esoteeriseen henkisyyteen. Lisäksi hän kuratoi osaamisalueeseensa liittyviä näyttelyitä.

FT, dos. Katve-Kaisa Kontturi

FT, dos. Marja Lahelma

FT, dos. Juhana Lahti työskentelee erikoistutkijana Museovirastossa kulttuuriympäristöpalveluiden kulttuuriympäristötieto ja -tutkimus -yksikössä. Hän työskentelee modernin rakennusperinnön, kestävän kehityksen kysymysten ja digitaalisen kulttuuriympäristötiedon parissa.  

FT, dos. Marie-Sofie Lundström on apulaisprofessori taidehistorian oppiaineessa Åbo Akademissa. Hänen erikoisalaansa on kuvataide 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella, fokuksena toiseuden ikonografia, orientalismi ja taiteilijoiden liikkuvuus.  Metodologisiin intresseihin kuuluu turismitutkimus sekä taiteen suhde etnografiaan ja antropologiaan. Lundström johtaa myös Finlands konsthistoria -kirjaprojektia.

FD, dos. Mari Mäkiranta

FT Riikka Niemelä toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston taidehistorian oppiaineessa. Niemelä on suomalaisen nykytaiteen historian tutkija, jonka erikoisalaa ovat esitys- ja mediataide, taiteen kokeellisuus ja fenomenologia.

FT Lauri Ockenström toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Ockenström on erikoistunut vanhan taiteen kuvastoihin, symboliikkaan sekä magian, astrologian ja okkultististen alojen tutkimukseen. Lisäksi Ockenström johtaa Vitruviuksen De architectura -teoksen käännöstyöryhmää.

FT Johanna Turunen