Toimituskunta

Päätoimittajat:

FT, TaM Nina Kokkinen
nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi, tahitipaatoimittajat@gmail.com

FT Riikka Niemelä
rilini@utu.fi, tahitipaatoimittajat@gmail.comToimituskunta:

FT, dos. Susanna Aaltosen väitöskirja käsitteli suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Hän on tutkinut laajasti muotoilua ja luennoinut muotoilun historiasta.

FT, TaM Nina Kokkinen työskentelee tutkijatohtorina Donner-instituutissa (Åbo Akademin säätiö). Hän on perehtynyt taiteen ja uskonnon välisiin kytköksiin, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taiteeseen sekä modernin ja sen jälkeisen taiteen esoteeriseen henkisyyteen. Lisäksi hän kuratoi osaamisalueeseensa liittyviä näyttelyitä.

FT, dos. Marie-Sofie Lundström on apulaisprofessori taidehistorian oppiaineessa Åbo Akademissa. Hänen erikoisalaansa on kuvataide 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella, fokuksena toiseuden ikonografia, orientalismi ja taiteilijoiden liikkuvuus.  Metodologisiin intresseihin kuuluu turismitutkimus sekä taiteen suhde etnografiaan ja antropologiaan. Lundström johtaa myös Finlands konsthistoria -kirjaprojektia.

FT Riikka Niemelä toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston taidehistorian oppiaineessa. Niemelä on suomalaisen nykytaiteen historian tutkija, jonka erikoisalaa ovat esitys- ja mediataide, taiteen kokeellisuus ja fenomenologia.

FT Lauri Ockenström toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Ockenström on erikoistunut vanhan taiteen kuvastoihin, symboliikkaan sekä magian, astrologian ja okkultististen alojen tutkimukseen. Lisäksi Ockenström johtaa Vitruviuksen De architectura -teoksen käännöstyöryhmää.

FT Anna Ripatti toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa erikoisalanaan 1800-luvun eurooppalainen arkkitehtuuri. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat lisäksi kuvataide ja historiakulttuuri pitkällä 1800-luvulla, restauroinnin ja rakennussuojelun historia sekä taidehistorian historia.