Adolf von Beckerin identtiset Ateljeessa-maalaukset – aitoja, kopioita vai väärennöksiä?

Abstrakti

Artikkelissa esittelemme kahden Adolf von Beckerin nimiin signeeratun Ateljeessa-teoksen tutkimusta taidehistorian, maalaustekniikan ja materiaalitutkimuksen näkökulmista. Samalla pyrimme tuomaan esiin mitä uutta moniammatillinen yhteistyö ja luonnontieteessä käytetyt menetelmät on tuoneet taideteosten tutkimukseen. Tutkimuksessa voitiin osoittaa, että toinen teoksista on alkuperäinen ja toinen on kopio siitä. Kopion maalaajaksi osoittautui Hilda Granstedt. Tutkimusmenetelminä käytettiin perinteisen arkistotutkimuksen lisäksi erilaisia sähkömagneettista säteilyä tallentavia kuvantamismenetelmiä, kuten röntgen-, ultravioletti- ja infrapunareflektiokuvausta, sekä materiaalianalyyttisiin menetelmiin kuuluvaa energiadispersiivista röntgenfluoresenssispektrometriaa (EDXRF) ja polarisaatiomikroskopiaa (PLM).

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
joulu 7, 2021
Viittaaminen
Hiltunen, K., Pennonen, A.-M., & Tikkala, H. (2021). Adolf von Beckerin identtiset Ateljeessa-maalaukset – aitoja, kopioita vai väärennöksiä?. Tahiti, 11(2), 82–105. https://doi.org/10.23995/tht.112244