Puu Berndt Lindholmin maisemamaalauksissa

Kahden Metsänsisusta-teoksen tarkastelua

Abstrakti

Artikkelissani esittelen maisemamaalari Berndt Lindholmin (1841–1914) kahta Metsänsisusta-teosta niissä esiintyvän puukuvauksen näkökulmasta. Koska Lindholmista ja hänen tuotannostaan on toistaiseksi ilmestynyt verraten vähän taidehistoriallista tutkimusta, erittelen aluksi seikkaperäisesti esikuvien ja taideopetuksen merkitystä taiteilijan metsäkuvausten taustalla. Omana tarkasteluaiheena on eri puulajien esityshistoria maisemamaalauksessa koskien erityisesti havupuita. Lopuksi nostan esiin kysymykset teosten kansallisista painotuksista ja taiteilijan patriotismista. Kirjoituksen tutkimusaineisto pohjautuu parhaillaan laadinnan alla olevaan elämänkerralliseen tutkimukseeni Berndt Lindholmista.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
maalis 15, 2022
Viittaaminen
Jokinen, T. (2022). Puu Berndt Lindholmin maisemamaalauksissa: Kahden Metsänsisusta-teoksen tarkastelua. Tahiti, 12(1), 7–30. https://doi.org/10.23995/tht.113571