Första och andra klassens badare

Urbana badhus i Finland 1893–1928

Abstrakti

I artikeln undersöks den urbana badhuskulturen i Finland ur ett klassperspektiv. Industrialiseringen och urbaniseringen hade lett till sanitära utmaningar i städerna och urbana badhus uppfördes som ett led i att höja hygiennivån och främja invånarnas hälsa. I Finland inrättades ett fyrtiotal urbana badhus med olika badformer och avdelningar för olika samhällsklasser sida vid sida med en redan etablerad bastukultur. Badhusen uppfördes främst av privata aktörer och den aktivaste perioden för uppförandet var från 1870-talet till 1920-talet. I artikeln identifieras och analyseras klassmarkörer i badhusens planlösningar och interiörer. Vidare undersöks hur badhusens arkitektur kan ses som en form av maktutövande i och med att de tydligt gjorde skillnad på vilka samhällsklasser som erbjöds mer bekvämligheter och vilka som erbjöds mer enkla badupplevelser.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
touko 25, 2022
Viittaaminen
Svarvar, J. (2022). Första och andra klassens badare: Urbana badhus i Finland 1893–1928. Tahiti, 12(2), 72–92. https://doi.org/10.23995/tht.115723