Minä olen moneus

Mikrobiaalisia kohtaamisia nykytaiteen prosesseissa

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelen mikrobien toimijuutta nykytaiteen prosesseissa. Lähestyn aihetta kolmen teoreettis-metodologisen käsitteen, kanssa-tekemisen, kanssa-kokemisen ja kanssa-ajattelun kautta erityisesti uusmaterialistisista teorioista ammentaen. Tutkimuksessani tuon suomalaiseen taidekeskusteluun biotaiteen rinnalle uuden käsitteen, monilajisen taiteen. Artikkelini purkaa ihmiskeskeistä taiteen ja tekijyyden hahmottamisen tapaa korostamalla taideprosessin jatkuvaa yhteismuotoutumista inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijuuksien välisissä kohtaamisissa, jotka tapahtuivat Lilli Haapalan, Oona Leinovirtasen ja Riina Hannulan Suut ja syljet -näyttelyssä. Näissä prosesseissa myös oma minuuteni katsoja-kokijana tulee uudeksi, kun etäisen katsojan roolin ottamisen sijaan asetun osaksi taiteen tapahtumaa. Vältettävän patogeenisen uhan sijaan mikrobit nähdään artikkelissa aktiivisina kanssa-toimijoina, jotka erilaisten ruumiillis-materiaalisten prosessien kautta kytkevät ihmisen osaksi laajempia ekologisia sommittumia.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
marras 17, 2022
Viittaaminen
Vepsä, S. (2022). Minä olen moneus : Mikrobiaalisia kohtaamisia nykytaiteen prosesseissa. Tahiti, 12(3), 28–49. https://doi.org/10.23995/tht.120184