Kuvataiteen eläineettisiä kysymyksiä

Yrityksiä ottaa eläin huomioon taiteellisessa työssä

Abstrakti

Artikkelissa avaan taiteellisen tutkimuksen avulla eläimiä käsittelevien teosten tekemiseen sisältyviä ristiriitoja. Tarkastelen inhimillisen ja ei-inhimillisen rajapintoja kuvataiteessa ja pohdin taiteellisen työn etiikkaa. Tutkimusnäkökulmani korostaa muunlajisen yksilöyden ja oikeuksien huomioon ottamista nykytaiteessa ja sen materiaalisissa prosesseissa kriittisen eläintutkimuksen ja posthumanististen teorioiden avulla. Yleisesti posthumanistinen käänne pyrkii huomioimaan myös muunlajiset. Samalla sen sisältämiin suuntauksiin usein kuuluva subjektiudesta luopuminen tekee haastavaksi kriittiselle eläintutkimukselle keskeisten sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyn. Analysoimalla taiteellista
työtäni etsin eläinmyönteisempiä tapoja toimia kuvataiteilijana.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
marras 17, 2022
Viittaaminen
Hakala, O. (2022). Kuvataiteen eläineettisiä kysymyksiä: Yrityksiä ottaa eläin huomioon taiteellisessa työssä. Tahiti, 12(3), 50–69. https://doi.org/10.23995/tht.122086