Sairaala taiteen näyttämönä

Näkökulmia sairaalataiteen tutkimukseen

Abstrakti

Suomessa on viime vuosina rakennettu useita uusia sairaaloita ja laajennettu tai peruskorjattu vanhoja. Näihin sairaaloihin on sijoitettu ja hankittu runsaasti taidetta, sillä taiteella on tutkimuksissa osoitettu olevan terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Sairaaloihin hankittua ja niissä esiteltyä taidetta voidaan kutsua sairaalataiteeksi. Artikkelissa esittelemme, millaista tutkimusta sairaalataiteesta on tehty, pohdimme millaisia taiteen tiloja sairaalat ovat ja millaisia mahdollisuuksia tai haasteita sairaalat tarjoavat taidehistorioitsijoille niin työskentely-ympäristöinä kuin tutkimuskohteina. Artikkelimme empiirinen osuus perustuu havainnointiin neljässä sairaalassa: Sairaala Novassa Jyväskylässä, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Mikkelin keskussairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.

Osasto
Katsausartikkelit
Julkaistu
touko 10, 2023
Viittaaminen
Kuuva, S., Luukkanen-Hirvikoski, T., & Lähdesmäki, T. (2023). Sairaala taiteen näyttämönä: Näkökulmia sairaalataiteen tutkimukseen. Tahiti, 13(1), 82–91. https://doi.org/10.23995/tht.125777