Reflecting “Eastern spirituality” and esotericism in the research-based art exhibition

Abstrakti

Artikkelissa pohditaan tutkimuksen ja kuratoinnin yhteenkietoutumista ja esitellään Idän henkisyys -näyttelyn teemoja sekä teoreettisia lähtökohtia. Villa Gyllenbergissä huhti-elokuussa 2023 esillä olleessa näyttelyssä valotettiin, miten suomalaiset taiteilijat ovat kuvitelleet ja kuvanneet ”idän henkisyyttä” 1800-luvun lopulta lähtien näihin päiviin saakka. Näyttely on osa laajempaa tutkimushanketta, joka tuo esiin taiteilijoiden käsityksiä Aasian uskonnoista ja häilyvämpirajaisesta "idästä" positiivisena "toisena", jota leimaa erityinen henkisyyden aura. Idän henkisyydestä käytyihin keskusteluihin sisältyy monia haastavia kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa kolonialismiin. "Idän henkisyys" kietoutuu läheisesti myös esoteerisuuteen, jolla on ollut merkittävä rooli modernin taiteen historiassa.

Osasto
Puheenvuorot
Julkaistu
loka 24, 2023
Viittaaminen
Kokkinen, N. (2023). Reflecting “Eastern spirituality” and esotericism in the research-based art exhibition . Tahiti, 13(2), 111–121. https://doi.org/10.23995/tht.136280