Esille asetettu ihminen

  • Kaija Kaitavuori

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee osallistavan taiteen suuntaa, jossa taiteilija käyttää ihmisiä taiteensa materiaalina. Kahden teosesimerkin avulla hahmotetaan taidetta, joka, toisin kuin ihmisiä aktivoivat ja voimauttavat osallistavan taiteen muodot, objektivoi osallistujansa teoksen osaksi ja esineen kaltaiseksi. Artikkeli esittää, että tämä taide voidaan rinnastaa readymade-taiteeseen, jossa esineiden sijaan taiteeksi otetaan ihmisiä.

’Ihmisreadymaden’ synty perustuu samaan prosessiin kuin esinetaiteen: Taiteilija ei valmista tai itse esitä teoksessa olevaa vaan valitsee ja siirtää teokseen elementin – tässä tapauksessa ihmisen – jostain toisenlaisesta ympäristöstä. Toiseksi readymade-ihmistaidetta ohjaa sama arjen ja taiteen ulkopuolisen todellisuuden kaipuu kuin esinetaidetta: ne solmivat yhteyden taiteen ja elämän välille.

Toisin kuin esinetaiteessa, ihmisten objektivointiin liittyy eettisiä kysymyksiä kuten yhteistyön ja hyväksikäytön rajat, toisen katseelle alistaminen sekä osallistumisen motiivit. Näitä instrumentalisoinnin mahdollisuuksia ja niiden kumoutumista tarkastellaan lopuksi readymade-taiteen kahden tradition – kognitiivisen ja affektiivisen – avulla.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 6, 2017
Viittaaminen
Kaitavuori, K. (2017). Esille asetettu ihminen. Tahiti, 7(2), 21–34. Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/66850