Kirjallinen readymade 1960-luvun Suomessa

  • Juri Joensuu

Abstrakti

Artikkeli käsittelee readymade-taiteen ja löydettyjen teosten (found object, objet trouvé) vastineita 1960-luvun kotimaisessa kirjallisuudessa. Aineisto koostuu viiden tekijän – Väinö Kirstinän, Kari Aronpuron, Kalevi Lappalaisen, Eeva-Liisa Mannerin ja M. A. Nummisen – teksteistä. Kirjallisia readymadejä käytettiin aikakauden kirjallisuudessa rinnakkain muiden kokeellisten ja taiteidenvälisten menetelmien kanssa. Artikkeli selvittelee, minkälainen ilmiö kirjallinen readymade on toisaalta 1960-luvun kontekstissa, toisaalta laajemmassa kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa? Miten se suhteutuu alkuperäisiin readymadeihin, miten Marcel Duchampin pohdinnat ja käsitteellistykset sopivat kirjallisiin tapauksiin? Millaista on readymaden poetiikka? Artikkelin lopussa luonnostellaan vielä alustava ehdotus ilmiön typologiaksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 6, 2017
Viittaaminen
Joensuu, J. (2017). Kirjallinen readymade 1960-luvun Suomessa. Tahiti, 7(2), 5–20. Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/66853