Suomen muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket Suomessa 1871–1902

  • Leena Valkeapää

Abstrakti

Suomen Muinaismuistoyhdistys järjesti vuosina 1871–1902 kahdeksan kotimaan tutkimusretkeä, jotka loivat perustan Suomen vanhan taiteen historian tutkimukselle. Retkillä etsittiin, dokumentoitiin ja koottiin yhteen tietoa kotimaan taidehistoriallisista kohteista. Retkikuntien työskentelyn painopiste oli kirkoissa, joiden esineistö, seinämaalaukset ja arkkitehtuuri dokumentoitiin kuvin ja sanoin, mutta ohjelmaan kuului myös kartanoita ja muita profaaneja kohteita. Retkien tuottama aineisto sisältää yli 2700 eri tekniikoin valmistettua kuvaa ja tuhansia sivuja kirjallisia kuvauksia. Artikkelini on ensimmäinen koko tutkimusretkisarjan työn, tuloksien ja niiden julkaisun kokonaisvaltainen kuvaus ja alustava analyysi. Selvitän retkikuntien osallistujat, reitit ja kohteet. Tarkastelen retkien loppumisen syytä ja mitä retkillä saatiin aikaan. Lopuksi pohdin myös miksi retkien tulokset ovat jääneet suhteellisen tuntemattomiksi.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 10, 2018
Viittaaminen
Valkeapää, L. (2018). Suomen muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket Suomessa 1871–1902. Tahiti, 8(1), 5–27. https://doi.org/10.23995/tht.69289