Fagervikin kiinalaisen huvimajan kolme tulkintaa: Maisema, maku ja matka

  • Seppo Sivonen

Abstrakti

Fagervikin ruukinkartanon maisemapuutarhaan 1780-luvulla rakennettu kiinalainen huvimaja on Suomessa edustavin esimerkki 1700-luvulla Euroopassa vallinneesta chinoiserie-muodista. Artikkelissaan Seppo Sivonen tarkastelee chinoiserien uusimman tutkimuksen näkökulmasta Fagervikin kiinalaisen huvimajan perustamista ja tehtävää 1700-luvun jälkipuoliskon maisemaestetiikassa, muuttuneissa makutottumuksissa ja kuvitteellisessa matkassa Kiinaan. Puutarhojen kiinalaisaiheet muistuttivat eurooppalaisten kauppa-komppanioiden kauppamatkoista Kiinaan ja tarjosivat toisaalta tilaisuuden mieli-kuvitukselliseen vaelteluun eksoottisessa idässä. Eri tulkinnat selittävät aiempaa moni-puolisemmin huvimajan rakentamisen motiiveja ja merkitystä Fagervikin ruukinomistajien elämänpiirissä. 


 


Interpretations of the Chinese pavilion of Fagervik – the landscape, taste and journey

In the landscape garden of Fagervik Manor in Inkoo there is a Chinese pavilion built by lieutenant Mikael Hisinger in 1780’s. This article seeks to investigate how the ideas of a new landscape garden, principle of sharawagdi and mode of chinoiserie diffused to Fagervik by making use of  Everett Roger’s  theory of diffusion of innovations. Mikael Hisinger become acquainted with the ideas of landscape garden and chinoiserie during his study trip to Europe in the years 1783 - 84 and before that in his home manor. He received impulses to design a Chinese pavilion also from Sweden and indirectly from architect William Chambers from England. The article indicates that “Chinese-style” diverse landscape of Fagervik and chinoiserie was not only motives to build a Chinese pavilion. A new pavilion was a gift to Mikael Hisinger’s father Johan Hisinger who belonged to the wealthy Swedish merchant class. A journey to a new pavilion via a bridge or waterways linked him allegorically with Sweden’s international commercial networks and trade of Swedish East Indian Company.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 10, 2018