Gorilla symbolimetsässä: Emmanuel Frémiet’n objektivismi teoksissa Gorille enlevant une négresse (1859) ja Gorille (1887)

  • Roni Grén

Abstrakti

Emmanuel Frémiet teki vuosina 1859 ja 1887 kaksi suurikokoista veistosta, joissa gorilla kantaa naista muassaan. Artikkeli keskittyy näiden kahden teoksen eroaviin konteksteihin ja vastaanoton tapoihin, ja avaa erityisesti sitä, millaisin tavoin Frémiet'n pyrkimys näissä mainituissa teoksissaan yhdistää tieteellistä ja taiteellista visuaalista kieltä heijasti aikakautensa eläintaiteesta käytävää polemiikkia sekä vastasi modernin taiteen murrokseen. Näin taustoitetaan myös kysymystä siitä, millaisten historiallisten prosessien kautta aihe löysi tiensä 1900-luvun populaarikuvastoon.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 10, 2018