Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen julkisuuskuva

  • Anna Logrén

Abstrakti

Harva on se taiteilijajoukko Suomessa, johon kohdistetaan aktiivista muistityötä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Monen taiteilijan elämäntyö kaventuu vähitellen taidehistorian kaanonissa yksittäisten mainintojen kautta alaviitteisiin nimimaininnaksi, ja lopulta nimikin jää uusista painoksista ja tutkimuksista kokonaan pois. Toisinaan taiteilijan muistelussa aktivoidutaan tasavuosien tai -vuosikymmenten lähestyessä. Kuvanveistäjä Eva Ryynästä (1915–2001) muisteltiin eri tavoin Pohjois-Karjalassa vuonna 2015, jolloin taiteilijan syntymästä oli kulunut 100 vuotta. Jo aiemmin Ryynäsen elämänvaiheita ja tuotantoa on esitelty jonkin verran yleistajuisissa julkaisuissa, mutta tutkimustietoa hän taiteilijaurastaan on niukasti. Tämä artikkeli vastaa puutteeseen käsittelemällä Ryynäsen julkisuuskuvan rakentumista lehdistöaineiston valossa. Samalla artikkelissa käsitellään Ryynäsen asemaa kotimaisessa kuvataidekentässä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 10, 2018