Härmistetty kuolema: pelonhallintaa zombi-kuvakirjoissa

  • Susanne Ylönen

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee zombikuvakirjojen tapoja käsitellä zombeissa ruumiillistuvaa rumaa ja väkivaltaista kuolemaa. Se keskittyy erityisesti tapoihin, joilla zombeihin liittyviä pelkoja pyritään kuvakirjoissa hallitsemaan. Kaunistavan, tieteellisiä selityksiä painottavan estetisoinnin lisäksi se tarttuu esteettisen härmistämisen käsitteeseen, eräänlaiseen naurettavaksi tekevään rumentamiseen, jonka se liittää taikauskoon ja kuvamagiaan. Vaikka esteettistä härmistämistä voidaan pitää animistisuudessaan jossain määrin primitiivisenä ja lapsellisena esitystapana, artikkeli esittää, että se on lopulta melko yleinen populaarikulttuurinen pelonhallinnan tapa. Alentaessaan ja karnevalisoidessaan yliluonnollisia hahmoja koskevat pelot, esteettinen härmistäminen palvelee sekulaaria tieteellistä maailmankuvaa ja sen rationaalistamispyrkimyksiä. Lapsiystävällisyyttä korostavassa ilmapiirissä väkivaltaa ja lihallisuutta kaihtamattoman härmistämisen saatetaan tosin katsoa sopivan paremmin aikuisille suunnattuihin esitystapoihin kuin lastenkirjallisuuteen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 17, 2018
Viittaaminen
Ylönen, S. (2018). Härmistetty kuolema: pelonhallintaa zombi-kuvakirjoissa. Tahiti, 8(2), 20–34. https://doi.org/10.23995/tht.76558