Perustutkimusta vaivaa säästämättä

  • Juha-Heikki Tihinen

Abstrakti

Arvio: Riitta Kormano, 2014. Sotamuistomerkki Suomessa. Voiton ja tappion modaalista sovittelua. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis sarja C 396. Scripta Lingua Fennica Edita. Turku. 479 s
Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
kesä 22, 2015
Viittaaminen
Tihinen, J.-H. (2015). Perustutkimusta vaivaa säästämättä. Tahiti, 5(1). Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/85563