Elämän voima luonnon kuvissa

Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina

  • Johanna Frigård

Abstrakti

Artikkelissa ”Elämän voima luonnon kuvissa. Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina” tarkastelen otteita elo- ja valokuvaaja Björn Soldanin (1902–1953) elämästä ja valokuvatuotannosta. Etsin hänen aiemmin uusasiallisuuden ja modernismin selkeyden tavoittelun kautta tulkituista kuvistaan pyrkimystä välittää kohteiden sisäistä elämänvoimaa ja rytmiä. Tässä käytän apunani filosofi Henri Bergsonin (1859–1941) ajatuksia elämän todellisuudesta ajan kulumisena, liikkeenä ja muutoksena. Molemmille luonnon tarkkailu oli avain todellisuuden ymmärrykseen. Hyödynnän myös Bergsonin käsitystä muistista, ja laajennan Soldanin kuvien tulkintaa asettamalla ne hänen luontoyhteyttä muovanneiden elämänvaiheidensa yhteyteen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 10, 2019
Viittaaminen
Frigård, J. (2019). Elämän voima luonnon kuvissa: Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina. Tahiti, 9(2), 39–54. https://doi.org/10.23995/tht.88070