Valokuvallistunut metsä

  • Kati Lintonen

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani valokuvan ontologista perustaa, ei-inhimillistä, ihmisestä riippumatta tapahtuvaa valokuvallistumista, nostamalla esiin Maa-planeetan yhden perustilan, metsän, valokuvallistumisia Suomessa.

Nykytaiteessa on etsitty valokuvan tarjoamia mahdollisuuksia nähdä ja ymmärtää ei-inhimillistä. Yhtenä keinona on ollut paluu valokuvan alkujuurille: neulanreikäkamera. Aineistonani Marja Pirilän ja Tuula Närhisen neulanreikäkameraprojektit pohdin, kuinka nämä valokuvan katsomista outouttavat menetelmät avaavat ihmiselle uusia tapoja nähdä ja ymmärtää metsää. Neulanreikäkameramenetelmä tarjoaa samalla ei-inhimilliselle keinoja valokuvallistua, tai Joanna Zylinskan termiä käyttäen maailmallistua, toisin.  

Osasto
Kentältä & arkistosta
Julkaistu
joulu 10, 2019
Viittaaminen
Lintonen, K. (2019). Valokuvallistunut metsä. Tahiti, 9(2), 69–85. https://doi.org/10.23995/tht.88072