Queer-feministinen katse kolmen identiteettikapinallisen minäkuvallisuuteen

  • Leena-Maija Rossi

Abstrakti

Arvio teoksesta Asta Kihlman, Kolme tutkielmaa sukupuolesta: Identiteettipolitiikka Beda Stjern- schantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa (Turku: Turun yliopiston julkaisuja Sarja C osa 457), 267 s.

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
joulu 30, 2019
Viittaaminen
Rossi, L.-M. (2019). Queer-feministinen katse kolmen identiteettikapinallisen minäkuvallisuuteen. Tahiti, 9(3), 86–90. https://doi.org/10.23995/tht.88668