Tiedon hirviö

Magnus von Wrightin keskeneräisen luonnontieteellisen kuvituskuvan posthumanistinen luenta

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelen Magnus von Wrightin keskeneräiseksi jäänyttä luonnontieteellistä kuvitusta Nuori harmaalokki; keskeneräinen (1836) posthumanistisen tulkintakehyksen kautta erityisesti sukupuuton tutkimuksen kontekstissa. Artikkelissani tarkastelen, millä tavoin 1800-luvulla valmistunut teos näyttäytyy, kun se altistetaan posthumanistiselle luennalle ja liitetään osaksi keskustelua sukupuutosta. Artikkelin viimeisessä luvussa liitän tulkintani osaksi keskustelua institutionaalisesta vallankäytöstä ja pohdin, kuinka taidehistoria, taiteentutkimus ja museoissa toteutettava kuratoriaalinen toiminta voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lajikadosta.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
maalis 27, 2024
Viittaaminen
Niskavaara, M. (2024). Tiedon hirviö: Magnus von Wrightin keskeneräisen luonnontieteellisen kuvituskuvan posthumanistinen luenta. Tahiti, 14(1), 93–116. https://doi.org/10.23995/tht.142758