Apokatopinen maailmanmaisema: Paratiisin ikonografia ja satelliittiperspektiivi Petri Ala- Maunuksen 2000-luvun öljyvärimaalauksissa

  • Hilja Roivainen

Abstrakti

Petri Ala-Maunus kuvaa 2000-luvun maalauksissaan utooppisia eli hyvää ei-paikkaa esittäviä maisemia apokalyptisin sävyin. Analysoin artikkelissa maalauksissa havaittavaa maailmanmaiseman (Weltlandschaft) kuvatyyppiä ja paratiisimaiseman ikonografiaa. Kuva-aiheet punoutuvat niin nykymaailman muotoutumiseen vaikuttaneeseen eurooppalaisen kolonialismin historiaan kuin 2000-luvun satelliittiperspektiiviin.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 18, 2019
Viittaaminen
Roivainen, H. (2019). Apokatopinen maailmanmaisema: Paratiisin ikonografia ja satelliittiperspektiivi Petri Ala- Maunuksen 2000-luvun öljyvärimaalauksissa. Tahiti, 9(1), 65–76. https://doi.org/10.23995/tht.79912