Idealismista realismiin

Suomen luterilaisten kirkkojen alttaritauluista 1860-luvulta 1910-luvulle

  • Markus Hiekkanen

Abstrakti

Arvio: Jorma Mikola, 2015. Alttarilta alttarille. Alttarimaalaus Suomessa autonomia-ajan loppupuolella. Jyväskylä Studies in Humanities 215. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2015, 379 s.
Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
heinä 18, 2016
Viittaaminen
Hiekkanen, M. (2016). Idealismista realismiin: Suomen luterilaisten kirkkojen alttaritauluista 1860-luvulta 1910-luvulle. Tahiti, 6(3). Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/85632